Wnioski do pobrania

Szanowni Państwo, poniżej dostępny jest wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Wniosek o udostepnienie dokumentacji medycznej

W przypadku chęci uzyskania kopii dokumentacji medycznej, wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres email biuro@nzozprofil.pl lub złożyć w placówce.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem dostęp do dokumentacji medycznej może zostać udzielony jedynie pacjentowi, osobie upoważnionej przez pacjenta lub ustawowemu opiekunowi pacjenta.