W zakładzie rehabilitacji

W zakładzie rehabilitacji:

Ośrodek Dziennej Rehabilitacji – lek. med. Jerzy Gładysz – specjalista rehabilitacji medycznej, ortopeda-traumatolog

Pracownia Fizykoterapii i Kinezyterapii:

Kierownik – mgr fizjoterapii Marek Golbiak

Zastecpa Kierownika – mgr fizjoterapii Magdalena Pietrasik

Irena Strachowska-Maksymiuk – mgr rehabilitacji ruchowej

Sylwia Trzos-Krupa – mgr psycholog

Milena Bielinska – mgr fizjoterapii

Adam Kieczka – mgr fizjoterapii

Radoslaw Pienkowski – mgr fizjoterapii

Aleksandra Wojewódzka – mgr fizjoterapii

Marta Cepek – mgr fizjoterapii

Martyna Izdebska – mgr fizjoterapii

Marek Tereszkiewicz – mgr fizjoterapii

Anna Siewruk – mgr fizjoterapii

Aleksandra Wojewódzka – mgr fizjoterapii

Beata Sarnowiec – licencjat fizjoterapii

Anna Pieńkowska – licencjat fizjoterapii

Tomasz Kowalczyk – technik masażysta

Lukasz Oskroba – technik masażysta