Cennik

Usługi Prywatne

Wizyta lekarska w poradniach:

Reumatologicznej – 150zł

Rehabilitacji Leczniczej – 150zł

Wad Postawy – 150zł

Ortopedyczno-Rehabilitacyjnej – 150zł

Punkcja stawu – 1 staw (bez badań dodatkowych) – 50zł

Blokada dostawowa (z lekiem pacjenta) – 70zł

Zabiegi fizjoterapeutyczne (cena za 1 zabieg):

Krioterapia miejscowa – 12zł

Fala uderzeniowa – 45zł

Laseroterapia punktowa – wysokoenergetyczna – 20zł

Laseroterapia punktowa – zwykła – 12zł

Terapia skojarzona – 20zł

Diatermia – 12zł

Magnetoterapia – 10zł

Elektrostymulacja – 12zł

Ultradźwięki – 12zł

Fonoforeza – 12zł

Prądy diadynamiczne – 10zł

Prądy interferencyjne – 10zł

Prądy TENS – 10zł

Prądy galwaniczne – 10zł

Jonoforeza – 10zł

Prądy Traberta – 10zł

Prądy KOTZA – 10zł

Tonoliza – 15zł

Lampa Sollux – 10zł

Lampa UV – 10zł

Bioptron – 10zł

Borowina okłady – miejscowe – 20zł

Rezonas stochastyczny – 50zł

Kinezyterapia indywidualna (ćwiczenia bierne, czynno-bierne, mobilizacje, manipulacje, ćwiczenia wg. metod neurofizjologicznych) – 30 minut – 70zł

Ćwiczenia wspomagane (prowadzone) – 15 minut – 25zł

Ćwiczenia czynne wolne, z oporem, w odciążeniu, izometryczne – 30 minut – 25zł

Nauka czynności lokomocji – 15 minut – 25zł

Ćwiczenia bierne na przyrządach – do 30 minut – 20zł

Inne formy usprawniania – 15 minut – 15zł

Wyciągi – do 30 minut – 25zł

Masaż częściowy – 15 minut – 30zł

Masaż kręgosłupa – 30 minut – 60zł

Masaż całościowy – 45 minut – 80zł

Ćwiczenia dzieci – 70zł

Oddział Dziennej Rehabilitacji (osobodzień) – 100zł

Masaż limfatyczny częściowy – 20 minut – 45zł

Masaż wirowy (kończyn) – 35zł

Masaż mechaniczny (rękaw) – 30zł

Poizomeryczna relaksacja mięśni – 15 minut – 30zł

Terapia przeciwobrzękowa – 40 minut – 80zł

Terapia przeciwobrzękowa z kompresją bandażami (bandaże pacjenta) – 60 minut – 100zł

Indukcja Elektromagnetyczna emFieldPro – 40zł

Kopia jednej strony dokumentacji medycznej (str. w formacie A4) – 0,5zł